Programmalijn

Samenwerking dansfestivals

Coördinator

Sjanneke Hendrix

Artistiek Leider the Notorious IBE

Tyrone van der Meer

Festivaldirecteur schrit_tmacher

Rick Takvorian

Programmering en projectbegeleiding schrit_tmacher (NL)

Janneke Schmeitz

Directeur Nederlandse Dansdagen

Ronald Wintjens

Zakelijk leider Nederlandse Dansdagen

Martine van Dijk

Programmalijn

Samenwerking dansfestivals

Coördinator

Sjanneke Hendrix

Artistiek directeur The Notorious IBE

Tyrone van der Meer

Festivaldirecteur schrit_tmacher

Rick Takvorian

Programmering en projectbegeleiding schrit_tmacher (NL)

Janneke Schmeitz

Directeur Nederlandse Dansdagen

Ronald Wintjens

Zakelijk leider Nederlandse Dansdagen

Martine van Dijk

OVER PROGRAMMA – DANS COÖPERATIE ZUID

Binnen deze programmalijn van de Proeftuin Dans: Right Now! werken de drie dansfestivals – Festival de Nederlandse Dansdagen (Maastricht), schrit_tmacher just dance! (Aken-Heerlen-Eupen-Kerkrade) en The Notorious IBE (Heerlen) – aan een constructieve samenwerkingsstructuur voor nationale en internationale dans gesitueerd in Limburg.

Door samenwerking tussen de drie dansfestivals kan de (eu)regio zich profileren als een plek voor dans op hoog niveau en het imago van dans versterken. Maar ook door gebruik te maken van elkaars kennis, faciliteiten en netwerk worden de drie festivals als individu sterker en kan er op het gebied van dans meer uit de regio worden gehaald. Daarnaast kan er door samenwerking een groter en meer divers publiek worden bereikt. Uitgangspunt hierbij is dat deze samenwerking gebaseerd is op inhoud en een duurzaam karakter heeft.

Een van de doelen van deze programmalijn is het realiseren van een marketingstrategie voor het vergroten van het publieksbereik voor de drie dansfestivals, met aandacht voor het op gang brengen van meer interactie tussen de verschillende publieksstromen.

Zaak is dat een zo breed mogelijk publiek – makers, talenten, partners én toeschouwers – kennismaakt met en profijt heeft van de ontwikkelingen voor dans in Limburg, waarvan de basis in de Proeftuin Dans wordt gelegd.