Programmalijn

Nieuw publiek

Coördinator

Angelo Martinus

Coördinator

Tyrone van der Meer

Programmalijn

Nieuw publiek

Coördinator

Angelo Martinus

Coördinator

Tyrone van der Meer

Over Programma – Nieuw publiek

De Proeftuin Dans: Right Now! Is in het leven geroepen om uitvoering te geven aan de ambitie van de Stedelijke cultuurregio Zuid om het dansklimaat in deze regio te verbeteren. Binnen deze programmalijn ligt de focus op het activeren en bereiken van het publiek van de toekomst, zowel nationaal als internationaal.

Publiek
Meer en ander publiek is een opgave die veel grote kunstinstellingen al jarenlang als vraagstuk kennen. Ze doen steeds weer nieuwe pogingen om deze opgave te realiseren. De definitie van nieuw publiek is ook op meerdere manieren te interpreteren; er is geen magische uniforme methode die je kunt toepassen. De oplossing verschilt per kunstvorm, per regio, per persoon en zo verder. Alleen door middel van experiment kan men een goed antwoord vinden op zo’n specifieke vraag. De Proeftuin Dans: Right Now! is dé uitgelezen kans om op een vernieuwende, onorthodoxe manier te onderzoeken hoe dans beter en dieper verankerd kan worden bij een breder, algemeen publiek. Publiek dat zelden of nooit in de theaters komt, publiek dat zonder kijkervaring dans een lastig te begrijpen kunstvorm vindt. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat dans, in de vorm zoals die op de festivals gepresenteerd wordt, in het DNA van Limburgers zit.

Verkenning
Om achter dit DNA te komen zijn wij, Tyrone van der Meer en Angelo Martinus, als programmaleiders van deze programmalijn, in de maanden oktober, september en december van 2019 op verkenning gegaan in de Stedelijke cultuurregio Zuid. Hier zijn we samen op zoek gegaan naar het cultureel DNA van deze regio.
We hebben met tal van organisaties, makers en personen in de regio gesproken. Zowel binnen de danssector maar ook zeker daarbuiten. Deze gesprekken waren interpretatief en beschrijvend van aard. We hebben ons willen inleven in de gesprekspartners om zo hun kijk op de culturele sector en hun bijdrage hierin te leren begrijpen. Middels de sneeuwbaleffect-methode zijn we met steeds weer nieuwe mensen in contact gekomen. Deze input hebben we in de context van de doelstelling van programmalijn 1 vertaald naar een zo concreet mogelijk voorstel dat aansluit bij het plan van de Proeftuin Dans: Right Now! én het profielplan Stedelijke cultuurregio Zuid.

Limburg
Het DNA van Limburg kent een sterke culturele identiteit, vaak met een lokaal karakter dat vooral tot uiting komt in de vele volksculturele activiteiten.

Limburg, dat is de harmonie en de fanfare, carnaval, de klassieke muziek van Rieu, de processies, de schutterij, de mijnindustrie, het landschap, het dialect en het erfgoed.

Het dansidioom dat gebruikt wordt op de ‘officiële podia’ vindt weinig aansluiting bij dit Limburgse DNA. Wil nieuw publiek dans kunnen omarmen, dan zullen ze de danstaal – of het nu urban, klassiek of modern is – moeten leren begrijpen. Of beter gezegd: ze moeten zich ermee kunnen identificeren.

Nieuw publiek
Om het ‘nieuwe’ publiek te bereiken gaan we met buitengewone presentatievormen zorgen dat de Limburgers geïnspireerd raken door het vermogen van dans om een verhaal te vertellen. Het Limburgse, lokale verhaal is voor dit experiment het startpunt. De dans zoals we die nu kennen wordt uit haar comfortzone gehaald. Dansmakers gaan dat verhaal op onorthodoxe manier vertellen en verbeelden in co-creatie met andere kunstdisciplines die in Limburg sterk vertegenwoordigd zijn. Disciplines zoals taal, muziek en film, waardoor er interdisciplinaire ‘danskernen’ ontstaan.

De eerste danskernen zijn reeds gevormd maar door de coronacrisis even op pauze gezet. Dit betekent niet dat we niets doen! Zie onze video’s hier.