Project omschrijving

Partner informatie

SALLY Dansgezelschap Maastricht

Artist Profile

SALLY Dansgezelschap Maastricht

Over SALLY Dansgezelschap Maastricht

In en vanuit Maastricht, de Stedelijke Cultuurregio Zuid, creëert SALLY met een internationaal dansensemble en topchoreografen uit binnen- en buitenland virtuoze en technisch hoogstaande dansvoorstellingen, die passen bij de beleving van jeugd, jongeren en hun familie. De beleving van het (jonge) publiek is leidend; daarom laat SALLY haar publiek actief deelnemen aan het co-creëren van haar taal. Door de thematische gelaagdheid worden de voorstellingen van SALLY echter gewaardeerd door iedereen die jong van hart is: kinderen, jongeren en volwassenen.

SALLY is een actief pleitbezorger van het VN Kinderrechtenverdrag, waarin de rechten van het kind opgenomen zijn. Zij ontwikkelt bij jeugd en jongeren middels dans belangrijke vaardigheden die volgens het VN Kinderrechtenverdrag nodig zijn om je te verhouden tot de huidige wereld. Denk aan kritisch leren kijken en denken, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het respecteren van de ander en het anders-zijn en het in staat zijn om met een open blik zelfstandig keuzes te maken. SALLY zet jeugd en jongeren in beweging met workshops, gesprekken, educatieprojecten en voorstellingen op tal van speelplekken dichtbij het publiek.

In SALLY’s voorstellingen komen abstractie en realisme samen in een unieke signatuur. Minstens zo onderscheidend is dat alle voorstellingen van SALLY over actuele sociaal- maatschappelijke thema’s gaan die kinderen (en volwassenen) raken. In haar producties plaatst SALLY deze thema’s op een originele manier in een autonome wereld waarin dans, muziek, decors, kostuums en vormgeving samensmelten tot één totaalbeleving. Vanuit dit oogpunt creëert SALLY een ‘learning community’ voor alle projecten en zoekt ze de samenwerking op met zowel topdansers en -choreografen die hun sporen verdiend hebben als met nieuw talent.

Website SALLY Dansgezelschap Maastricht

Teaser KEIHARD – SALLY dansgezelschap Maastricht

Foto’s