Project omschrijving

Partner informatie

Huis voor de Kunsten Limburg

Artist Profile

Huis voor de kunsten

Limburg

Over Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg vervult dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed). Vanuit onze beleidsmatige, ontwikkelingsgerichte en verbindende rol helpen wij cultureel Limburg succesvol te zijn.

Wij informeren en adviseren onze achterban bijvoorbeeld over financieringsmogelijkheden, beleidszaken, bestuursvraagstukken, cultuureducatie en -participatie, communicatie en de ontwikkeling van cultureel aanbod. Dat gebeurt zowel fysiek (o.a. middels adviesgesprekken en workshops) als digitaal (o.a. via de website, e-mail en digitale processen).

Onze achterban bestaat uit aangesloten, provinciaal werkende stichtingen en (koepel)verenigingen op het gebied van kunsten en erfgoed. Maar ook lokale culturele organisaties, platforms, gemeenten, provincie, onderwijsinstellingen en creatieve ZZP’ers maken gebruik van onze kennis en diensten.

Doordat wij middenin het Limburgse culturele veld staan, nauw contact hebben met de overheid en ook in landelijke en euregionale overleggen participeren, hebben wij een goed beeld van wat er in de sector speelt. Daardoor kunnen wij snel schakelen bij culturele en maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Dit nemen wij enerzijds mee in onze adviserende rol en anderzijds binnen onze eigen activiteiten.

Wij vinden het ook belangrijk om de samenwerking te stimuleren tussen culturele organisaties onderling en cultuur te verbinden met andere domeinen, zoals welzijn en sport. Zo wordt immers de provinciale culturele basisinfrastructuur versterkt en zorgen we dat een zo breed mogelijke groep mensen in aanraking komt met cultuur.

Website huis voor de kunsten limburg

Huis voor de Kunsten Limburg – Wie zijn wij

Foto’s