Eindpresentatie Proeftuin Dans 

Op dinsdag 5 april 2022 vanaf 15.00 uur vindt, tijdens schrit_tmacher Festival in Parkstad Limburg Theaters Heerlen, de eindpresentatie plaats van de Proeftuin Dans: Right Now!

Hierbij blikken we terug op de afgelopen drie jaar waarin de proeftuinpartners samenwerkten aan de versteviging van het dansklimaat in (Zuid-)Limburg en kijken we vooruit naar de doorontwikkeling van het initiatief. Dagvoorzitter Annette Embrechts begeleidt de middag. Het bijwonen van de presentatie is gratis. U kunt zich hier aanmelden.

Combineer het bijwonen van de presentatie met een bezoek aan de expositie Opening Space van Stephen Shrophire en Daan Brand en de slotvoorstelling van schrit_tmacher Festival 2022: The Sacrifice van Dada Masilo (aanvang 20:00 uur).

Proeftuin Dans: Right Now!
De Proeftuin Dans is een initiatief vanuit de danssector in de Stedelijke cultuurregio Zuid, een regio die veel te bieden heeft voor publiek, dansers en makers. Zo zijn er landelijke en grensoverschrijdende dansfestivals, diverse podia, dansscholen en opleidingen en een grote groep (amateur)dansers in een diversiteit aan stijlen. Om het dansklimaat in en vanuit deze regio verder te verstevigen werkten verschillende partners sinds 2019 samen aan de Proeftuin Dans: Right Now!, die mede werd gefinancierd door het ministerie van OC&W als een van de vijftien culturele proeftuinen in heel Nederland. Ook de Provincie Limburg en de gemeenten van de Stedelijke cultuurregio Zuid (Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen) droegen financieel bij.

In drie programmalijnen, gericht op het ontwikkelen van nieuwe faciliteiten voor dansers en makers, het bereiken van nieuw (internationaal) publiek en op meer samenwerking tussen dansfestivals, podia en culturele organisaties, werden diverse projecten en onderzoeken uitgevoerd om dans in Limburg verder te laten groeien. De programma’s zijn uitgevoerd door de verschillende proeftuinpartners: Angelo Martinus, De Nederlandse Dansdagen, HFC Dancestudio, Huis voor de Kunsten Limburg, SALLY Dansgezelschap Maastricht, schrit_tmacher Festival, The Notorious IBE en VIA ZUID. De effecten van de programma’s, gemonitord door de Universiteit Maastricht, worden tijdens de eindpresentatie gedeeld.

Programma 5 april
15:00u: inloop
15:30u: welkomstwoord door dagvoorzitter Annette Embrechts, gevolgd door presentaties van de eindresultaten van de verschillende programmalijnen
16:00u: live uitvoering Innerlijk Ritme van choreograaf Sharon Wesseling
16:15u: vervolg presentatie en vooruitblik, inclusief mogelijkheid om vragen te stellen
17:20u: afsluitende borrel